HEDEF VE İLKELERİMİZ

Görevimiz,

Müşterilerimize, sürekli yenilenen teknolojiler ve ileri endüstriler paralelinde gelişen ihtiyaçları takip ederek, performansı arttıran ve kullanımı kolaylaştıran ve kalitesi daha yüksek ürünler sunmaktır.

Hedefimiz,

Sektörümüzü, müşterilerimizi, müşterilerimizin beklentilerini ve ihtiyaçlarını daha iyi tanımaya özen göstermek ve tüm çalışanlarımızla birlikte onların memnuniyetini daha da arttırmaktır. Bu hedefe ulaşmak bize gurur ve onur verir.

Kalite Politikamız,

Müşteri taleplerini ve müşteri özel isteklerini zamanında, ekonomik şekilde ve doğru nitelikte ürünler üreterek karşılamak ve sürekli müşteri memnuniyeti sağlamaktır.

Bu politikayı:

• Kalite, verimlilik ve yaratıcılığı sürekli artırırken maliyetleri azaltmak,

• Müşterilerimizin her yönüyle benimsediği ve tercih ettiği bir iş ortağı ve her zaman güvenilir bir firma olmak,

• Kurumsal kimliğimizi ve şirket kültürümüzü sürekli geliştirmek,

• Hatalar oluşmadan önlemek, üretimin ilk seferde ve sürekli olarak doğru yapılmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak,

• Tedarikçilerimiz ile yakın işbirliği yapmak ve yardımcı olmak,

• Kalite hedeflerine yönelik sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak,

• Ürün emniyetini sağlamak, müşteri ve çalışanlarımıza yönelik riskleri en aza indirmek,

• Çevreye ve topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, yasal gerekliliklere uygun ürün üretmek,

• Çalışanlarımızın yetkinliğini ve sürekli gelişmemize bilinçli katılımını sağlamak,

• Bütün bu çalışmalarda, şirketimizin karlılık hedeflerini gözetmek,

suretiyle uygulamayı öngörüyoruz.

İSG Politikamız,

• Tüm çalışanların, yüklenicilerin ve ziyaretçilerin İSG’ni iyileştirmek için alınacak önlemlerin geliştirilmesi ve desteklenmesi kapsamında etkin katılımını teşvik ederek bir iş güvenliği Şirket Kültürü oluşturmak.

• Organizasyon içinde etkili İSG uygulamalarını desteklemek ve herkese ulaştırmak için ilgili politikalar, prosedürler, sistemler, bilgilendirme, eğitim, tanıtım programları ile organizasyonel yapılanmaları oluşturarak, sürdürmek.

• Yürürlükteki tüm İSG ile ilgili mevzuat, düzenleme ve standartlarla uyumlu olmak.

• Şirket faaliyetleri ile ilgili tüm riskleri tesbit ederek, tanımlamak ve bunlara uygun risk ve tehlike yönetim sistemlerini kurarak, uygulamak.

• Kontrollü çalışma için güvenli çalışma alanı ve donanımlarını sağlamak.

• Tüm personel için uygun İSG eğitimini sağlamak.

• İşyerindeki sağlık ve güvenliği geliştirmek için yıllık bir İSG programını oluşturmak.

• İSG performansını sürekli olarak iyileştirmek için yeterli kaynak ayırmak.

• Çalışanlar için yakın ve düzenli olarak sağlık gözetimini sağlamak.

• Tüm ihmal ve olaylara aktif olarak müdahale etmek, bunları soruşturmak ve yaralanan çalışanların uygun işlere, hak taleplerinin adil yönetimi ve rehabilitasyon uygulamaları yoluyla ilk fırsatta işe geri dönmesini sağlamak.

• Risk Değerlendirmesi ve Risk Düzeyi Azaltma etkinliklerine her düzeyde katılım için hedefler koymak.

• İSG kültürümüzü sürekli iyileştirerek , sürdürülebilir ‘’ Sıfır İş Kazası ‘’ hedefine ulaşmayı sağlamak.

Değerlerimiz,

• En önemli sermayemizin insan kaynaklarımız olduğuna inanmak,

• Üstün iş ahlakına, adil ve dürüst davranış ilkelerine sahip olmak,

• Verimliliği, yaratıcılığı ve başarıyı takdir etmek,

• İnisiyatif kullanma kararlılığına sahip olmak,

• Risk üstlenebilme gücüne sahip olmak,

• İş yönetiminde takım çalışmasına önem vermek,

• Açık iletişim yöntemlerini benimsemek,

• İşyeri ruhu ve disiplinine sahip olmak,

• Müşteri odaklı düşünmektir.

Politikamızın bir gereği olarak “Yönetim Sistemimizi” tüm kuralları ile uygulamayı taahhüt ederiz